ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp41
Data publikacji
2023-12-01 12:04:31
Numer
00526744/01
Temat
Dostawa paliw dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.20.2023
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp42
Data publikacji
2023-12-01 17:17:09
Numer
2023/BZP 00528266/01
Temat
Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – pieczywo i wyroby cukiernicze
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Adres
Zobacz
Lp43
Data publikacji
2023-12-01 12:39:28
Numer
Temat
„Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego do dwóch kotłowni znajdujących się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie ul. Parkowa2, w ilości szacunkowej 21.000 litrów” w okresie od 01.01.2024r. do 30.06.2024r.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie
Adres
Zobacz
Lp44
Data publikacji
2023-12-01 11:23:05
Numer
Temat
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie
Adres
Zobacz
Lp45
Data publikacji
2023-12-01 09:47:13
Numer
Temat
Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Zielona Góra
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp46
Data publikacji
2023-11-29 14:35:47
Numer
2023/BZP 00522238/01
Temat
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Popęszyce oraz części wsi Gołaszyn
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp47
Data publikacji
2023-11-28 12:29:33
Numer
Temat
Świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w okresie 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie
Adres
Zobacz
Lp48
Data publikacji
2023-11-28 19:32:39
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe
Nazwa jednostki
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach
Adres
Zobacz
Lp49
Data publikacji
2023-11-29 08:52:48
Numer
2023/BZP 00519410
Temat
Modernizacja skateparku oraz placu zabaw na bulwarze nad Bobrem
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp50
Data publikacji
2023-11-24 14:04:25
Numer
2023/BZP 00513581/01
Temat
Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299F w miejscowości Pławidło, od km 10+917 do km 12+919
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp51
Data publikacji
2023-11-24 14:17:24
Numer
2023/BZP 00513648/01
Temat
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka, ul. Dąbrowskiego od km 0+000 do km 1+030
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp52
Data publikacji
2023-11-24 10:12:51
Numer
2023/BZP 00511669
Temat
Budowa drogi gminnej nr 104720F ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp53
Data publikacji
2023-11-24 11:42:25
Numer
2023/BZP 00512202/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F od ul. Żaków do wiaduktu nad A18. ZP.272.19.2023
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp54
Data publikacji
2023-11-23 08:48:35
Numer
2023/BZP 00507338/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1328F w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej odcinek Międzyrzecz - Żółwin
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp55
Data publikacji
2023-11-23 10:56:59
Numer
2023/BZP 00508789/01 z dnia 23 listopada 2023
Temat
Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego i jednostek organizacyjnych
Nazwa jednostki
Powiat Zielonogórski
Adres
Zobacz
Lp56
Data publikacji
2023-11-23 09:08:39
Numer
2023/BZP 00505134
Temat
Przebudowa ul. Młynarskiej- drogi gminnej nr 104644F w Żaganiu w zakresie drogi pieszo-rowerowej
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp57
Data publikacji
2023-11-23 15:12:04
Numer
2023/BZP 00510989/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 3310F ul. Stoczniowców Gdańskich w Międzyrzeczu
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp58
Data publikacji
2023-11-23 12:36:28
Numer
2023/BZP 00509187/01
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1321F odcinek Chełmsko – Twierdzielewo Etap 2
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp59
Data publikacji
2023-11-23 11:44:06
Numer
Temat
Budowa drogi gminnej nr 000544F - odcinek I
Nazwa jednostki
Gmina Bojadła
Adres
Zobacz
Lp60
Data publikacji
2023-11-22 15:04:33
Numer
Temat
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 02-01-2024r. do 20-12-2024r.”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji